Աճը սկսվում է մեզանից

2․4-Դ Դիմեթիլ ամինային աղ 720 գ/լ

Ակտիվ նյութ՝ 2․4-Դ (դիմետիլամինային աղ)

 

Թունաքիմիկատի գործունեության սպեկտրը՝

Արդյունավետ է երկփեղկ մոլախոտերի լայն սպեկտրի տեսակների դեմ պայքարելու համար։

Պայքարում է այնպիսի մոլախոտերի դեմ, ինչպիսիք են՝ եղեսպակատերև ամբրոզիա, դաշտային ավազակ, լոբազգիների տեսակներ, կապույտ տերեփուկ, պատատուկի տեսակներ, դաշտային մանանեխ, խրփուկի տեսակներ, դեղագործական տերուկ, սովորական աստղիկ, տեոֆրաստի ավազակ, սովորական կրեստովնիկ, սպիտակ թելուկ, կակաչ, դաշտային իշամառոլ, հովվի քսակ, գալեոպսիս, կպչուն մակարդախոտ, դաշտային անթեմ, վայրի բողկ, երիցուկի տեսակներ, հավակատարի տեսակներ, թրթնջուկի տեսակներ, դաշտային յարուտկա և այլն։

 
logo