Աճը սկսվում է մեզանից

Քիմիական նյութեր, որոնք օգտագործվում են բուսականություն ոչնչացնելու համար: Բույսերի վրա գործողության բնույթից կախված՝ բաժանվում են շարունակական գործողության թունաքիմիկատների, որոնք ոչնչացնում են բոլոր տեսակի բույսերը և ընտրովի (սելեկտիվ) թունաքիմիկատներ, որոնք ազդում են որոշ բույսերի տեսակների վրա և չեն վնասում մյուսներին:

 
ՏՈՐՆԱԴՈ 540

ՏՈՐՆԱԴՈ 540

Շարունակական ազդեցության համակարգային մոլախոտասպան՝ տարեկան և բազմամյա երկփեղկ, հացահատիկային մոլախոտերի դեմ պայքարի համար. հացահատիկային մշակաբույսերի չորացում:

Կարդալ ավելին
ՏՈՐՆԱԴՈ 500

ՏՈՐՆԱԴՈ 500

Ունիվերսալ միջտասպանների ակտիվ միացություն և չորացնող միջոց` ակտիվ բաղադրիչների բարձր պարունակությամբ:

Կարդալ ավելին
ԿՈՐՍԱՐ

ԿՈՐՍԱՐ

Կոնտակտային սելեկտիվ հերբիցիդ մի շարք գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերում երկշաքիլավոր (լայնատերև) մոլախոտերի ոչնչացման համար

Կարդալ ավելին
ԳԱՅՏԱՆ

ԳԱՅՏԱՆ

Երկարատև պաշտպանության  ընտրողական, համակարգային,  հետծլային հերբիցիդ է սոխի, գազարի և արևածաղկի մշակաբույսերում միամյա հացահատիկային և երկշաքիլավոր մոլախոտների դեմ պայքարի համար:

Կարդալ ավելին
ԳԱՄԲԻՏ

ԳԱՄԲԻՏ

Համակարգային սելեկտիվ մոլախոտասպան․ ճանաչված ստանդարտ հողի թունաքիմիկատների մեջ։

Կարդալ ավելին
ԲԱԼԵՐԻՆԱ

ԲԱԼԵՐԻՆԱ

Համակարգային մոլախոտասպան՝ ընդդեմ տարեկան երկմոտիլեդոնների, այդ թվում ՝ 2,4-D և MCPA թունաքիմիակատների նկատմամբ դիմացկունների, և որոշ բազմամյա արմատային մոլախոտերի:

Կարդալ ավելին
logo