Աճը սկսվում է մեզանից

ԱԿՎԱԼԻՍ

ԱԿՎԱԼԻՍ

7 ապրանքանիշ ջրալուծվող միկրոպարարտանյութերի՝ բույսերի զարգացման յուրաքանչյուր փուլի համար։

Կարդալ ավելին
ՊՈԼԻ-ՖԻԴ

ՊՈԼԻ-ՖԻԴ

Պոլի-Ֆիդը սնուցում է բույսերն ըստ դրանց զարգացման կարևորագույն փուլերի ճշգրիտ կարիքների՝ բարձր որակի բերք ստանալու համար:

 

 
Կարդալ ավելին
logo