Աճը սկսվում է մեզանից

ԿԱԼԻՈՒՄԻ ՆԻՏՐԱՏ Multi k-GG

ԿԱԼԻՈՒՄԻ ՆԻՏՐԱՏ Multi k-GG

Multi-K ապրանքանիշի կալիումի նիտրատ պարարտանյութերը կալիումի և ազոտի եզակի աղբյուր են իրենց սննդային արժեքով և բույսերի ու մշակաբույսերի առողջության համար կարևորությամբ:

Կարդալ ավելին
ԿԱԼԻՈՒՄԻ ՍՈՒԼՖԱՏ SOP

ԿԱԼԻՈՒՄԻ ՍՈՒԼՖԱՏ SOP

Ջրալուծվող կալիումի սուլֆատ՝ բոլոր մշակաբույսերի սնուցման համար: Միավորում է բույսերի աճի համար անհրաժեշտ երկու օգտակար նյութ՝ կալիում և ծծումբ :

Կարդալ ավելին
ԿԱԼՑԻՈՒՄԻ ՆԻՏՐԱՏ Cal-GG

ԿԱԼՑԻՈՒՄԻ ՆԻՏՐԱՏ Cal-GG

Կալցիումի նիտրատի հիման վրա ջրային լուծվող պարարտանյութերի շարք․ միացություն, որը հիանալի սնուցում է բույսը կալցիումով և ազոտով աճի բոլոր պայմաններում:

Կարդալ ավելին
ՄՈՆՈԿԱԼԻՈՒՄԻ ՖՈՍՖԱՏ MKP

ՄՈՆՈԿԱԼԻՈՒՄԻ ՖՈՍՖԱՏ MKP

Ամբողջովին ջրալուծվող պարարտանյութ, որը եզակի է իր սննդային արժեքով և ֆոսֆորի ու կալիումի բարձր արդյունավետ աղբյուր է, անհրաժեշտ՝ բերքը բարձրացնելու և աճեցված մշակաբույսերի որակը բարելավելու համար։

Կարդալ ավելին
ՄԱԳՆԵՑԶԻՈՒՄԻ ՍՈՒԼՖԱՏ BitterMag

ՄԱԳՆԵՑԶԻՈՒՄԻ ՍՈՒԼՖԱՏ BitterMag

Ջրալուծվող մագնեզիումի սուլֆատի հեպտահիդրատ՝ բյուրեղային տեսքով, որի բարձր մաքրությունը թույլ է տալիս այն օգտագործել ինչպես բեղմնավորման, այնպես էլ սաղարթային սնուցման համար:

Կարդալ ավելին
logo