Աճը սկսվում է մեզանից

Haifa

ԿԱԼԻՈՒՄԻ ՍՈՒԼՖԱՏ SOP

Ջրալուծվող կալիումի սուլֆատ՝ բոլոր մշակաբույսերի սնուցման համար:

Միավորում է բույսերի աճի համար անհրաժեշտ երկու օգտակար նյութ՝ կալիում և ծծումբ: Haifa SOP-ը կալիումի այն աղբյուրն է, որը խորհուրդ է տրվում կիրառել, երբ հողի pH-անհրաժեշտ է իջեցնել, անհրաժեշտ է ծծումբ կամ ազոտի N դոզայի սահմանափակում (օրինակ՝ սեզոնի վերջում): 

Ապահովում է կենտրոնացված սնուցում, որը մատչելի է բույսերի կողմից յուրացման համար: Բարձրացնում է բույսերի դիմադրողականությունը երաշտի, ցրտահարության, միջատների և հիվանդությունների նկատմամբ ՝ այդպիսով բարելավելով բերքատվությունն ու որակը:

logo