Աճը սկսվում է մեզանից

Քլորպիրիֆոս 500 գ/լ Ցիպերմետրին 50 գ/լ

Ակտիվ նյութ՝ Քլորպիրիֆոս 500 գ/լ, ցիպերմետրին 50 գ/լ

 

Թունաքիմիկատի առավելությունները՝

  • Աղիքային, կոնտակտային, ծխացող, տեղային-համակարգային և վանող ազդեցություն միջատների վրա:
  • Պաշտպանության երկար ժամկետի պահպանում, ինչը թույլ է տալիս կրճատել սեզոնի ընթացքում կիրառումների քանակը։
  • Ազդում է թե հասուն միջատների, թե թրթուռների վրա՝ զարգացման բոլոր փուլերում։
  • Թունաքիմիկատն ունի ծխացող հատկություն, ինչի շնորհիվ արդյունավետ ոչնչացնում է թաքնված միջատներին։
  • Վերացնում է ֆոսֆորօրգանիկ միջատսպանների նկատմամբ դիմադրողականություն ունեցող տիզերին, օրինակ, Բի 58 կամ Մետաֆոս և այլն։
  • Արդյունավետությամբ գերազանցում է այլ միջատասպաններին՝ մշակաբույսերի սաղարթախիտ լինելու պարագայում, երբ վնասատուները դժվար հասանելի են։
 
 
logo