Աճը սկսվում է մեզանից

Իմիդակլոպրիդ 350 գ/լ

Ակտիվ նյութ՝ Իմիդակլոպրիդ 350 գ/լ

 

Թունաքիմիկատի առավելությունները՝

  • Համակարգային բարձր ակտիվություն։
  • Տերևների ներքևի հատվածներով սնվող վնասատուների վերացում։
  • Երկարատև պաշտպանիչ ազդեցություն։
  • Բարձր արդյունավետության պահպանում՝ անկախ եղանակային պայմաններից։
  • Սպառման ցածր մակարդակ։
 
logo