Աճը սկսվում է մեզանից

Գլիֆոսատ 480 գ/լ

Ակտիվ նյութ՝ Գլիֆոսատ 480

 

Թունաքիմիկատի առավելությունները`

  • Բարձր տնտեսական արդյունավետություն մոլախոտերի դեմ պայքարում:
  • Նախապատրաստական ձևում ակտիվ նյութի բարձր կոնցենտրացիան նպաստում է թունաքիմիկատի տեղափոխման և պահպանման ծախսատարության նվազեցմանը։
  • Հիանալի համատեղելիություն հերբիցիդների՝ ֆենոքսիթթու և սուլֆոնիլուրեա խմբերի խառնուրդների հետ։
  • Թունաքիմիկատի բարձրակարգ օրիգինալ բաղադրությունն ապահովում է օգտագործման երաշխավորված արդյունք և բարձր ստաբիլություն պահպանման ժամանակ։
 
logo