Աճը սկսվում է մեզանից

Ացետամիպրիդ 200 գ/կգ + լյամբդա ցիալհոտրին 50 գ/կգ

Ակտիվ նյութ՝ Ացետամիպրիդ 200 գ/կգ, Լյամբդա ցիգալոտրին 50 գ/կգ

 

Թունաքիմիկատի առավելությունները՝

  • Երկու ակտիվ բաղադրիչների համադրություն, որոնք տարբերվում են իրենց ազդեցության մեխանիզմով:
  • Արագ ազդեցության և պաշտպանության ժամկետի շարունակականության համադրություն։
  • Եռակի ազդեցություն՝ կոնտակտային, աղիքային և համակարգային։
  • Թաքնված միջատների և տերևների ներքին հատվածում սնվող վնասատուների վերացում։
  • Պերիտրոիդների և ֆոսֆորօրգանիկ միացությունների նկատմամբ դիմացկունություն ունեցող վնասատուների պոպուլյացիայի դեմ արդյունավետություն։
  • Արևի ճառագայթների և շոգի երկարաժամկետ ազդեցության նկատմամբ կայունություն։
 
logo