Աճը սկսվում է մեզանից

Մանկոցեբ 800 գ/կգ

Ակտիվ նյութ՝ Մանկոցեբ 800 գ/կգ

 

Թունաքիմիկատի առավելությունները՝

  • Ազդեցությունը՝ կիրառումից անմիջապես հետո։
  • Թույլ է տալիս ստանալ էկոլոգիապես մաքուր բերք․ չի ներթափանցում պտղի մեջ։
  • Նպաստում է տերևային ապարատի զարգացմանը և պահպանմանը, դրանով իսկ բարձրացնելով ֆոտոսինթեզի արդյունավետությունը։
  • Արագ քայքայվում է հողի մեջ։
  • Ցածր ծախսեր՝ բարձր արդյունավետությամբ։
 
 
logo