Աճը սկսվում է մեզանից

Պրոմետրին 500 գ/կգ

Ակտիվ նյութ՝ Պրոմետրին 500 գ/լ

 

Թունաքիմիկատի առավելությունները՝

  • Լայն սպեկտրի տարեկան երկփեղկ և հացահատիկային մոլախոտերի կառավարում։
  • Կիրառման ժամկետի ընտրության հնարավորություն (մինչև ցանքը, ցանքին զուգահեռ, մինչև մշակաբույսի ծիլը)։
  • Արագ հերբիցիդային ազդեցություն։
  • Պաշտպանության երկարաժամկետ գործունեություն։
  • Բարձր սելեկտիվություն վերամշակվող մշակաբույսերի նկատմամբ։
  • Մշակաբույսերի հետագա բերքերի վրա հետևանքների բացկայություն։
  • Կիրառման համար հարմար հեղուկային ձև։
 
logo