Աճը սկսվում է մեզանից

Sapsan Trade

Պենկոնազոլ 100գ/լ

Ակտիվ նյութ՝ Պենկոնազոլ 100 գ/լ

 

Թունաքիմիկատի առավելությունները՝

  • Հնարավորություն՝ կիրառել բազմաթիվ մշակաբույսերի դեպքում, որոնք փոշոտ բորբոսի վտանգի տակ են։
  • Կիրառման քանակի կրճատում, ճկունություն՝ կիրառման ժամկետներում։
  • Մակերևութային ոռոգման պայմաններում կիրառելու հնարավորություն։
  • Բույսի մեջ համակարգային տեղաշարժի շնորհիվ թույլ է տալիս պաշտպանել բոլոր հատվածները, որոնք վարակի վտանգի տակ են։
  • Ֆիտոտոքսիկության բացակայություն։
  • Հարմար է բույսերի ինտեգրացված պաշտպանության ծրագրում ներառելու համար։
 
 
logo