Աճը սկսվում է մեզանից

Տիամետօքսամ 252.5 գ/լ Դիֆենոկոնազոլ 25գ/լ Ֆլուդիօքսոնիլ 25գ/լ

Ակտիվ նյութ՝ Տիամեքսոտամ 252,5 գ/լ, Դիֆենոկոնազոլ 25, Ֆլուդիոքսոնիլ 25

 

Թունաքիմիկատի առավելությունները՝

  • Արդյունավետ պաշտպանում է ձմեռվա հացահատիկի ծիլերը և կարտոֆիլը վնասատուների և հիվանդությունների լայն սպեկտրից։
  • Ինսեկտոֆունգիցիդ քիմիկատի պատրաստի նախապատրաստական խառնուրդ։
  • Ցանքի ժամանակ նպաստում է սերմերի հավասարաչափ բաշխմանն ու տարածմանը, ինչը կարևոր է բույսի ճիշտ սաղրթախտության և ձմեռային պայմաններում գոյատևելու համար։
  • Խթանում է արմատային համակարգի զարգացումը, ինչը հնարավորություն է տալիս ծիլին ավելի արդյունավետ սնվել հողի խոնավությունից և միներալներից։ Ավելի զարգացած արմատային համակարգը նպաստում է հողամշակման գործակցի բարձրացմանը, ինչն էլ բերքատվության բարձրացման հիմնական գործոնն է:
  • Նվազեցնում է տարբեր էթիոլոգիաների արմատային հոտող սնկայինների զարգացումը, կոտրում է դիմադրությունը` շնորհիվ յուրահատուկ ֆունգիցիդային ակտիվ նյութերի գործունեության տարբեր մեխանիզմների համադրության:
  • Ունի բույսերի աճեցման տարատեսակ պայմաններում գործող անվտանգության բարձր պահուստ:
  • Բարձրացնում է շրջակա միջավայրի անբարենպաստ գործոններին դիմակայելու կարողությունը, հատկապես ձմեռելու ժամանակ, ինչը պայմանավորված է «կենսունակության» էֆեկտի և իմմունոմոդուլյացնող հատկությունների համադրությամբ։ Շուրջ 7 օրով հետաձգում է կարտոֆիլի վրա ֆիտոֆտորոզի առաջացումը։
 
logo